Šta je AIRNET Planner

AIRnet je dizajniran za prenos komprimovanog vazduha. Budući da većina vas voli da vizualizuje svoju buduću instalaciju i zato što želimo da vam ponudimo fleksibilnost da ih prilagodite, modifikujete i potvrdite, razvili smo jedinstveni 3D softver za citiranje instalacionih poslova. Više od samo prezentacijskog alata, AIRnet Planner pruža detaljnu mrežnu strukturu i izračunava pad pritiska u sistemu. Polazeći od 3D dizajna, AIRnet Planer kreira predlog materijala, precizira tačan broj potrebnih cevi, navodi sve potrebne AIRnet armature i izračunava vreme montaže.

AIRNET Planner

Kako ga nabaviti?

Za više informacija o načinu dobijanja AIRnet planera, kontaktirajte svog predstavnika kompanije Ceccato.

Potreban vam je
novi kompresor? Serviser?

Pozovite nas!