BSTAIR 15-20 Air & Nitrogen Boosters

Postoje mnoge industrije i procesi u kojima se komprimovani vazduh i azot koriste pri višim pritiscima do 40 bara. Duvanje PET ambalaža, lasersko sečenje, ispitivanje pritiskom i abrazivno rezanje su neki od široko rasprostranjenih procesa u kojima boosteri vazduha ili azota mogu biti sastavni deo instalacije. Booster BSTAIR se može povezati na mrežu niskog pritiska u postrojenju. Standardni opseg pojačivača ima pritisak ispuštanja do 40 bara, sa opsegom protoka od 0,4 m3 / min do 3,6 m3 / min.

Vrhunska pouzdanost i performanse

- Nizak prenos ulja uz upotrebu specijalnog sistema zadržavanja ulja
- Visokokvalitetni komponentni materijali

Energetska efikasnost

- Direktan prenos
- Izuzetno efikasan IE3 IP55 motor

Tih i siguran rad

- Jake zaklopke protiv vibracija
- Dobro uravnotežena, jednostepena pumpa V-tipa

Izuzetno pouzdana jednostepena pumpa

- Napredni materijali i tretman glavnih komponenata
- Robustan, pouzdan dizajn i lak pristup uslugama
- Nizak nivo vibracija

Direktan pogon

- Standardno visoko efikasan IE3 motor
- Potpuno zatvoreni vazdušno hlađeni motor IP55, F klase za rad u teškim uslovima.

Električna kabina sa starterom

- Niski električni vrhovi
- Postepeno zaustavljanje motora
- 24V transformator je ugrađen unutar kabine

BSTAIR 15-20 Air & Nitrogen Boosters
BSTAIR 15-20 Air & Nitrogen Boosters
Kako radi booster tehnologija?

Vazduh ili azot se kompresuju u jednostepenoj pumpi koristeći standardni radni ciklus klipnog kompresora. Kompresija započinje pri niskom pritisku koji se kreće kroz zajednički rad ulaznih i izlaznih magnetnih ventila. Komprimovani vazduh ili azot zatim ulaze u booster, gde se dalje kompresuju do 40 bara, u jednom koraku. Prekidač ulaznog pritiska zaustavlja pojačivač kada ulazni pritisak premaši najveću dozvoljenu vrednost ili padne ispod minimalne dozvoljene vrednosti. Hlađenje obezbeđuje aksijalni ventilator instaliran na osovini boostera.

Booster je podmazan uljem u karteru. Karter se odzračuje preko separatora ulja i odzračnika za ulje, što omogućava rad uz minimalan prenos ulja.

Potreban vam je
novi kompresor? Serviser?

Pozovite nas!