Originalni elementi za linijske filtere u instalacijama sa komprimovanim vazduhom

Originalni linijski filteri garantuju optimalne performanse vašeg kompresora. Osiguravaju vrhunski kvalitet vazduha, izdržljivi su i čine da vaš kompresor radi kako treba.

Visok kvalitet vazduha

Kvalitetna filtracija garantuje efikasno uklanjanje zagađivača.

Napravljen da traje

Dug vek trajanja je zagarantovan zahvaljujući čvrstom dizajnu bez korozije i visokoj toleranciji na temperaturu.

Energetski efikasni

Dizajn originalnih elemenata pomaže u izbegavanju pada pritiska i rasipanja energije.

Originalni elementi za linijske filtere u instalacijama sa komprimovanim vazduhom
Originalni elementi za linijske filtere u instalacijama sa komprimovanim vazduhom
Optimalne performanse

Originalni linijski filteri uklanjaju sitne čestice ulja iz vazduha koji izlazi iz kompresora, kao i kondenzat vode koji nastaje usled visokih temperatura kompresije. Ovo štiti vašu proizvodnu opremu i krajnje proizvode. Originalni linijski filtri nude trajnost, a performanse kompresora zadržavaju netaknutima.

Bez kvarova ili popravki

Neki generički linijski filteri su jeftiniji, ali će na kraju koštati više. Neefikasna filtracija može stvoriti probleme sa opremom i proizvodima nizvodno. Kondenzat vode može prouzrokovati koroziju i začepljenje filtera niskog kvaliteta. Ovo generiše veće opterećenje vašeg kompresora, uzrokujući habanje, otkazivanje elemenata i skupe popravke.

Originalni filteri za linije traju duže

Višestruki slojevi za filtriranje originalnih linijskih filtera optimizuju uklanjanje ulja istovremeno smanjujući pad pritiska. Originalni linijski filteri žive duže zahvaljujući visokoj toleranciji temperature, kao i završnim čepovima i jezgru od nerđajućeg čelika za sprečavanje korozije. Time se izbegava visok diferencijalni pritisak i štiti životni vek vašeg kompresora.

Potreban vam je
novi kompresor? Serviser?

Pozovite nas!