Rezervoari za vazduh

Skladištenje i stabilni protoci vazduha za pouzdan rad vašeg sistema komprimovanog vazduha

Prijemnik vazduha je veoma važan deo vašeg sistema komprimovanog vazduha. Može se koristiti u bilo kojoj primeni, a pored funkcije skladištenja vazduha, instaliranje vazdušnog prijemnika smanjuje nestabilne vrhove pritiska i višestruko pokretanje i zaustavljanje kompresora. Takođe smanjuje rizik od kondenzata.

Smanjenje temperature i pulsacija

Stabilan protok vazduha i pouzdana funkcionalnost vašeg kompresora.

Odvajanje
kondenzata

Prethodno odvajanje i uklanjanje kondenzata.

Stabilizacija
pritiska

Pogodno za pneumatske alate koji koriste komprimovani vazduh.

Skladištenje zapremine vazduha

Omogućava rukovanje velikim količinama vazduha.

Rezervoari za vazduh
Rezervoari za vazduh

Naši vertikalni prijemnici za vazduh Ceccato dostupni su od 100 do 5.000 litara i to u tri vrste: obojene, pocinkovane i vitrifikovane posude (vitroflex). U našoj brošuri pronađite više o tome kako odabrati pravu veličinu vašeg rezervoara.

Potreban vam je
novi kompresor? Serviser?

Pozovite nas!